KLEURVERERVING

Onderstaand schema geeft weer welke kleuren er geboren kunnen worden uit bepaalde combinaties. Alle onderstaande combinaties dragen de choc-factor én de verdunningsfactor. Tevens worden de kleur cinnamon en fawn niet benoemd. Het schema is niet volledig maar geeft een idee.

Bron; neocat